Landsbygdsprojekten redan på banan

På kommunbygderådet Allis jobbar man redan för fullt med de sex projekt man åtagit sig att driva under 2007 (se tidigare blogg). På styrelsesammanträdet den 3 april kommer mycket av visionsarbetet och uppdragen upp på dagordningen. Vill du läsa mer om Allis kan du besöka deras hemsida på http://www.soderhamnsbygder.se/

Håller annars på att planera Värdskapets besök här om ett par veckor. Förmiddagens föredrag för de kommunanställda och de kommunala bolagen saknar än så länge lokal, men kvällens föredrag för allmänheten kommer att hållas på CFL med start klockan 18:00. Och det är också på CFL vi kommer att träffas för en heldags workshop dagen efter. Jag måste säga att jag ser fram mot den väldigt mycket. Jag är övertygad om att om vi kunde sätta ännu mer av det generösa värdskapstänkandet i vår egen organisation så skulle det märkas och ha betydelse för våra kunder, invånarna i Söderhamn.

I morgon ska jag delta i Socialnämndens sammanträde. De ska diskutera sin inriktningsmål för 2007 och på vilket sätt de har bäring på visionen. När alla nämndernas inriktningsmål är satta kommer vi att tillsätta arbetsgrupper som ska forma handlingsplaner för vart och ett av inriktningsmålen. Eftersom flera av målen kommer att ställa krav på samverkan mellan förvaltningar och enheter kommer de grupperna kommer att bestå av representanter för alla berörda förvaltningar. Redan det arbetet i sig stärker en av visionens strategier, att riva murar och bygga broar (mellan förvaltningar).

I morgon jobbar vi också vidare med planerandet av ungdomens miljöting, som vi ska arrangera i höst. Kan bli hur bra som helst!


Wilma & Rudolf för ut visionen i skolan

Nu är det klart att vi kommer att få förstklassig hjälp med att föra ut visionen i skolan. Vår plus-anställde informatör Thomas har ju fått jobb på annat håll och slutar inom kort. Istället blir det nu kulturarbetaren och mångsysslaren Åke Hellström som tar över under våren. Vi har kommit överens med Åke om att under tre månader köra ett pilotprojekt på tre skolor i kommunen. Samtidigt kommer vi att forma programmet för hösten och även boka in de skolor som då ska ingå i arbetet. Målet är att till sommaren 2008 ha träffat så många som möjligt av totalt 5 000 barn och ungdomar, 5 - 18 år gamla.

De för- och lågstadieskolor som kommer att få besök i vår kommer att möta två bekanta profiler, nämligen Wilma & Rudolf. De flesta av barnen har redan träffat Wilma & Rudolf, då de bland annat turnerat tillsammans med räddningstjänsten för att lära barnen ringa 112. Den här gången är målet att få barnen att känna framtidstro och att vilja vara rädda om varandra och sin kommun. Förutom att bjuda på en teaterföreställning kommer Wilma & Rudolf också att hjälpa barnen att med lera, frigolit, målarfärg och mycket annat skapa sin drömstad. Tanken är att resultatet ska ställas ut för allmänhetens beskådande på central plats i stan i sommar.

image1
Wilma & Rudolf, som alltså ska hjälpa till med att föra ut Vision 2012 i kommunens skolor.

I kväll är det också premiär för kommenterandet av kommunfullmäktigesändningarna i tv. Tekniken är inte 100, men vi provar... :o)


Sex projekt som utvecklar landsbygden!

Ja, men vilket bra möte! De representanter som kom från de nio "byarna" gjorde ett jättebra jobb då de i grupper diskuterade sina gemensamma idéer. Syftet med grupparbetet var ju att försöka hitta ett antal idéer där man kan samverka för att utveckla landsbygden. Jag hade varit nöjd om vi lyckats definiera ett eller två projekt, men det blev hela sex. Imponerande!

De sex projekten är fisketurism (gemensamma fiskekort, gemensam marknadsföring av fiskevatten m m), guideutbildningar, konferensmöjligheter (inventering och marknadsföring av mindre konferenslokaler i kommunen), industriarvet (samma här - inventering och gemensam marknadsföring), torghandel (alla byar vill få igång en aktiv torghandel i centrum) och +55-boende (Ljusne, Sandarne och Norrala samverkar för att hitta vilken driftform som är lämpligast, inventerar lägenheter m m). Dessutom diskuterade vi möjligheter att skapa något kring både båtturismen och digitaliserandet av bilder, men valde ändå att stanna vid dessa sex projekt. 

Kommunbygderådet Allis blir nu ägare av projekten och vi från kommunens sida lovar att göra vad vi kan för att stötta och hjälpa till i arbetet. Om ett halvår är det dags för en mer formell avstämning. Lägger man till detta att många andra saker redan åstadkommits (ska synliggöra det snart!) och att andra projekt ligger i pipeline (ska berätta mer om dom också snart!) så kan man konstatera att nu är snöbollen i rullning!


Samarbeten mellan "byarna"

I kväll har vi en gemensam samling för alla de nio "byar" som vi haft visionsdialoger i. Syftet med mötet i kväll är bland annat att återkoppla så de får se både vad de själva lämnat för idéer och vad de andra byarna kommit med för förslag. Kanske ännu viktigare är nu att ta nästa steg och försöka starta några konkreta samarbetsprojekt mellan byarna.

Metoden vi kommer att jobba med i kväll är att vi valt ett 20-tal idéer som dyker upp som förslag i minst två-tre av byarna. Vi kommer sedan att skapa arbetsgrupper med så många som byarna som möjligt representerade i varje grupp för att se vilka idéer man ser samarbetsvinster med. I några fall finns kanske pågående projekt som de nya grupperingarna i så fall får ansluta sig till, i andra fall ser vi och Kommunbygderådet Allis till att det bildas nya grupper.

Vi kommer också att vilja att byarna redovisar ett par projekt de själva tänker driva. Sen bokar vi ett datum i typ oktober då vi kallar dem samman igen och stämmer av hur det gått.

De samarbetsprojekt man enas om kommer vi att lyfta in på vår checklista över projekt som ska förverkligas/påbörjas under 2007. Listan räknar jag med att offentliggöra innan mars månad är slut.

SM-guld!

Stort grattis till Broberg/Söderhamns P19-lag som i helgen blev svenska mästare i bandy! Och stort grattis till alla oss Söderhamnare som fick ännu en anledning att känna stolthet och glädje!

Broberg/Söderhamn i SM-final!

På lördag spelar Broberg/Söderhamn bandyfinal. det är klubbens P19-killar som möter Västerås på Studenternas i Uppsala. Självklart hoppas och tror jag på Söderhamnsseger, men oavsett hur det går måste man konstatera att det lovar gott inför framtiden.

Vår skolinformatör Thomas har fått jobb i England och lämnar sitt uppdrag. För att inte tappa tempo försöker vi lösa det snabbt under våren och hitta en mer permanent lösning för hösten. Detaljerna är inte klara än, men det ser ut som om vi kommer att köra ett pilotprojekt på tre skolor, börja med de yngsta och bygga pedagogiken runt barnteater. Hoppas kunna återkomma i nästa vecka med ett definitivt besked.

I dag spikar vi också detaljprogrammet för Värdskapets besök 17-18/4 och detaljplanerar visionsträffen för alla byarna på måndag kväll. Och så ska jag försöka konkretisera tankarna på en kombinerad visionspark/skridskobana i ett centralt läge.

Förresten - se filmen Fish! Det är en kort film ( + egentligen två uppföljande filmer) om några fiskhandlare i Seattle som tröttnar på sitt tunga, tråkiga arbete i folktomma fiskhallar och bestämmer sig för att ha roligt på jobbet. De sätter upp fyra grundregler som förändrar deras hela livssituaion, inte minst ekonomin. I dag vallfärdar folk till deras fickhall för att se dem showa och för att köpa deras fisk. De fyra reglerna som ändrade allt är:
1) Play!
2) Make their day!
3) Be there
4) Choose your attitude

Så får du en chans att se filmen, ta den! Du kommer att få en hel del inspiration och kanske en annan inställning till ditt jobb.


Bruttolistan uppdaterad

Bruttolistan med visionsförslagen är uppdaterad. Den och förslagen från den senaste visionsdialogen i Norrala finns på www.soderhamn.se. Annars sitter jag mest och väntar på ett samtal från Söderhamns Kuriren, som ortens tidning heter numer. En av deras journalister har skrivit ett lätt raljant kåseri om visionsarbete i allmänhet och om vår satsning på att skapa entreprenörsanda i synnerhet och jag ska få möjlighet att kommentera. 

Jag är ju gammal journalist själv, så jag vet väl ungefär hur  det fungerar. Journalisterna och deras arbetsgivare är oerhört måna om att vara "objektiva", att "kritiskt granska" och att vilja stå på den lilla människans sida. Och man får utslag över hela kroppen när folk klagar på att man inte är tillräckligt positiv, eller att man från mediernas sida inte tar sitt ansvar för samhällsutvecklingen. "Det är inte vår uppgift", säger man.

Låt mig nu först slå fast att vi har ett förhållandevis väl fungerande mediesystem i Sverige och det skulle aldrig falla mig in att vilja utöva nån som helst påverkan på innehållet i våra medier. Det skulle vara förödande vår våra medier och på sikt även vårt samhälle om yttre krafter fick styra medierna. Däremot tror jag ibland att även mina gamla kollegorna journalisterna har en allt för naiv inställning till sitt yrke. Det de säger och skriver, eller inte säger och skriver, påverkar oss som människor. Därmed påverkar de samhällsutvecklingen och med detta följer också ett ansvar för samhällsutvecklingen.

Och vad är egentligen objektivt? Journalister bär som alla vi andra med sig erfarenheter och värderingar, som självklart också påverkar valet av nyheter, definitionen av problem och synen på lösning. Det styr till och med ordval och formuleringar i texterna. Det är därför viktigt, både för journalisten och för läsaren/tittaren/lyssnaren att kritiskt reflektera över vad som sägs och skrivs. Observera att jag till dödagar kommer att försvara rätten att såga, eller raljera över något, även i medierna. Jag vill bara att man ska vara medveten om vilka följder det får.

Jag tycker det på fullt allvar att det är kul att visionsarbetet får den uppmärksamhet det får i våra medier. Jag tycker att bevakningen av det arbete som görs varit bra och att de eventuellt kritiska frågor som ställts varit befogade. Jag hoppas därför att bevakningen fortsätter. Däremot hoppas jag att raljerandet och skitpratandet i kulisserna, oavsett om det är i spalterna eller om det är i fikarummet på just din arbetsplats, försvinner. Även om jag är övertygad om att alla tvivel kommer att komma på skam i sinom tid så tar det energi. Upp med kritiken och håll den saklig istället. Då bidrar du nämligen till det öppna klimatet och därmed förverkligandet av visionen!

Lunchföredrag på Rotary i dag också. Ska bli kul!

7 öre om dagen

För en tid sedan lovade jag en upprörd skattebetalare att redovisa vad de här "dumheterna" med visionsarbete egentligen kostar. Han undrade om kommunen verkligen hade rätt att beskatta invånarna för något som så tveksamt var till någon nytta. Du kan följa vår ordväxling om du scrollar ner till rubriken visionsmail.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att avsätta 700 000 kronor för min verksamhet under 2007. Om man tar den summan och så fördelar man den på oss 26 211 som bor i kommunen och dessutom på de 365 dagar som utgör 2007 så kommer man fram till att varje Söderhamnare betalar sju öre om dagen för att vi ska ha råd med en visionssamordnare och dennes verksamhet. För min egen del tycker jag det är en överkomlig peng för ett i mina ögon så viktigt arbete. Men det är klart, jag är ju part i målet. :o)


Värdskapsdagar i april

Har precis lagt på luren efter att ha bokat två dagar med Värdskapet! Känns helt enkelt skitkul! Tisdagen den 17/4 kommer Katarina Bergström att hålla två föreläsningar - en för kommunanställda och en för allmänheten - och på onsdagen den 18/4 jobbar vi vidare i en heldags workshop med 20 utvalda. Dessa 20 får sedan i sin tur uppgiften att fortsätta att verka för Värdskapstanken på olika sätt i sitt företag/organisation eller kommunen.

Men boka alltså redan nu den 17/4 för en härlig föreläsning som garanterat kommer att ge dig inspiration och som rent av kan förändra både ditt liv och din och andras syn på Söderhamn. På sin hemsida,
www.vardskapet.se skriver Värdskapet:

Värdskap är ett vackert ord. Ett ord som andas både "välkommen" och "låt mig få ta hand om dig". För oss betyder värdskap konsten att få människor att känna sig välkomna. Denna konst kan utövas till alla, oavsett vad ni har för relation till varandra. Kanske är det en kund, en patient eller en besökare du har framför dig. Eller så är det en medarbetare, en invånare eller en samarbetspartner. Det spelar ingen roll. I värdskapets värld ser vi alla som gäster. Och finns det en gäst, finns det även en värd, en värd som utövar värdskap.


Värdskap är därför ett förhållningssätt. En önskan om att tjäna andra i form av ett tjänande ledarskap. En insikt om att alla verksamheter syftar till att tjäna andra och att vi i den processen bygger upp både vår stolthet och lönsamhet.