Premiär för Kommunfullmäktige på nätet

Bättre sänt än aldrig, som man brukar säga inom etermedierna...

Nu går det att titta på Kommunfullmäktige från Söderhamn på nätet. Mötet från i måndags ligger på
http://www.soderhamn.se/politikdemokrati/kommunfullmaktige/utsandningavfullmaktige.4.7ccdace011b9218d5f5800032696.html
Sökvägen dit är Politik & demokrati --> Kommunfullmäktige --> Utsändning av fullmäktige.  Från och mötet den 29/9 kommer också alla möten att direktsändas via vår webbplats. Exakt var i strukturen direktsändningen kommer att ligga är inte klart än. Kolla http://www.soderhamn.se/ för information lite närmare sammanträdesdatumet.

I går hade vi också möte med gruppen som ansvarar för det första av våra tio inriktningsmål. Vi har lagt en grov kommunikationsstrategi för inriktningsmålen och har för avsikt att lyfta dem ett och ett i typ tvåmånadersperioder. Därför ska vi nu i två månader kommunicera målet att vi senast 2011 ska ha 90 % nöjda brukare/kunder inom äldre- barn- och handikappomsorgen. Från 1/11 är det full fart på kommunikationen kring nästa mål.

I går lade vi också fast datumen för nya visionsdialoger i "byarna". Den här hösten ska jag runt till alla och dels berätta vad vi gjort med deras idéer sen sist, dels lyssna på vad de själva gjort med sina idéer sen sist.

I dag postade vi också vår ansökan om Årets Ungdomskommun till Ungdomsstyrelsen. Det är en i mina ögon mycket stark ansökan och jag hoppas att Ungdomsstyrelsen blir lika imponerad som jag själv av allt arbete som görs för och med ungdomar i Söderhamn just nu! Vill du läsa ansökan hittar du den på
http://www.soderhamn.se/kommun/projekt/ungdomslyftet/aretsungdomskommun.4.cd1771b11927f1f0c6800025589.html

Idékanonerna

Lunchade med en liten grupp engagerade Söderhamnare i går som kallar sig för Idékanonerna. De vill framförallt få Oscarsborg, Östra Berget och dess omgivningar synliggjort. De är frustrerade eftersom de föreslår rätt små förändringar/komplement och tycker att de aldrig får något vettigt besked om vad som kan tänkas hända och i så fall när.

Jag kan förstå deras frustration. Det finns en sjuka inom många offentliga verksamheter att vara rädd för att ta tag i saker. Man vill ofta först utreda och "ta helhetsgrepp", men som bekant - i väntan på det fullkomliga händer ingenting. Vi ska se vad vi kan tänkas kunna göra åt några av deras idéer inom ramen för projektet Attraktiva Söderhamn.

Sen ramlade jag igår över en oerhört spännande bild. En person visade mig det som kan vara en förlaga till en mycket känd byggnad. Kan inte säga mer än så. Men de jag har retat i dag med att visa bilden håller med om att det skulle kunna gå att göra något riktigt roligt kring det...

På måndag är det Kommunfullmäktige igen. Nu törs jag nästan lova att det blir det sista sammanträdet vi inte direktsänder via Internet.

Att vilja, men inte våga eller veta hur...

Tillbaka efter lång ledighet!

Har sent omsider läst rapporten från vår stora ungdomsenkät, LUPP:en (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Det är både glädjande och bekymrande läsning. Ungefär 50 % av ungdomarna uppger att de vill vara med och påverka. Visst är det trist att de övriga 50 procenten inte ens vill vara med och påverka, men jag tycker ändå det är helt ok med att 50 % faktiskt vill. Däremot är det inte alls bra att ungefär lika många uppger att de inte vet hur de i så fall ska gå till väga, eller att många också tror att de vuxna ändå inte skulle lyssna på dem om de tog kontakt med dem...

Det finns helt klart också mycket att jobba med när det gäller ungdomars trygghet, deras lust att vilja bo kvar och deras inflytande över miljö och arbetssätt i skolan. Och menar vi allvar med ambitionen att bli årets ungdomskommun senast 2012 måste vi ta tag i detta snarast.

Jätteroligt att se är ändå att arbetet med entreprenörskap i skolan redan börjar märkas. Över 50 % av alla ungdomar kan tänka sig att starta eget företag när de är klara med sina studier!

På tal om entreprenörskap jobbar jag just nu också med att hitta en konsult som ska hjälpa oss forma en strategi för konkurrensprövning av kommunal verksamhet. Strategin för hur vi ska tänka/jobba ska vara klar till årsskiftet och kommer att vara mycket viktigt för oss i det fortsatta arbetet med att stimulera entreprenörskap både inom vår egen organisation och i kommunen i övrigt.