Attraktiva Söderhamn + jämförelseprojekt

Efter en stunds funderande verkar vi nu ha hittat en bra arbetsform för projektet Attraktiva Söderhamn. Projektet ska ju kunna bidra till det där "lilla extra" i Söderhamn som inte ordinarie kommunaol verkssamhet eller de ideella föreningarna mäktar med. Samtdigit ska projektet bidra till en meningsfull sysselsättning och utveckling av de individer som ingår i Resurscentrums verksamhet.

Projektet har tidigare kanske gapat över lite för mycket, lite för många och lite för stora saker, helt enkelt. När projektet  till exempel skulle kunna ha satt ut tio bänkar efter ett gångstråk har man helt plötsligt istället blivit en del av utredningen om den framtida användingen av parkområdet med skötselplan och hela faderittan. Och istället för att då släppa det projektet har mycket stannat av och ärendelistan bara vuxit och vuxit. En projektlista med massor av ärenden där ingenting händer är demoraliserande både för de som jobbar med projektet och de som väntar på resultat. Nu ska vi bli bättre på att driva på de mindre, enklare åtgärderna och att släppa sånt vi inte kommer fram med. Den uppdaterade ärendelistan från Attraktiva Söderhamn kommer snart att finnas på vår webbplats.

I förrgår fick jag dessutom prata om vårt visionsarbete för kollegor från andra kommuner. Vi ingår i ett jämförelseprojekt, där vi just nu tillsammans ska utveckla vårt bemötande och vår tillgänglighet för dig som medborgare. Och visst har vi mycket att förbättra, samtidigt som jag kan konstatera att vårt bemötande och vår tillgänglighet i många avseenden håller hög kvalitet! Inte minst är den breda förankringen av vårt visionsarbete unik. Onekligen ännu ett skäl att vara stolt som Söderhamnare.

Nu ska jag iväg och planera cirkelledarutbildningen för Värdskapsutbildningarna!


EU-projektet i media

Det pressmeddelande vi skickade ut gav resultat. Kuriren tog in det ograverat och Radio Gävleborg gjorde följande inslag:

www.sr.se/gavleborg/nyheter/artikel.asp?artikel=1834724


EU-pengar till ungdomar!

I höstas reste ungdomar och tjänstemän från Söderhamn till Milano för att tillsammans med representanter från Italien och Slovenien diskutera samarbete och formulera en ansökan till EU för ett gemensamt projekt kring ungdomsdelaktighet. Nu har EU godkänt ansökan och beviljat projektet 25 000 Euro. KUL!


Syftet med projektet är att öka delaktigheten hos unga i olika sammanhang. Målet är att öka antalet unga som väljer att engagera sig i olika verksamheter och främst nå de unga som inte i vanliga fall gör sin röst hörd av olika anledningar, samt att få dem att forstätta vara delaktiga under en längre tid.


Projektet börjar med att ett första möte hålls i Ljubljana, Slovenien. Ungdomar från Söderhamn kommer att resa dit för att delta i en workshop och ta fram en gemensam metod för att öka delaktigheten hos unga. Metoden ska sedan testas i Söderhamn, Ljubljana och i Cremona i Italien utifrån de lokala förutsättningarna på varje ort. I slutet av projekttiden träffas projektledningen i respektive land i Söderhamn för ett avslutande utvärderingsmöte där man utvärderar arbetssättet och sammanställer ett gemensamt reslutat.


Metoden kommer att bygga på att redan engagerade unga får utbildning i att stärka sin roll och bli trygga i att verka som ambassadörer och bra förebilder för andra unga och i sin tur engagera flera. På så sätt kommer projektet förhoppningsvis att få effekt långt efter projekttidens slut.


I Söderhamn är ambitionen att att bilda ett Ungdomsråd. Samverkanspartner lokalt är studieförbundet Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, genom Söderhamns ungdomsstöd, SUS, och Samhällsmedicin, Landstinget Gävleborg. Projektägare är Region Lombardiet, Italien och projektledare i Söderhamn är Jennie Eriksson.


Från ett läge till ett annat

Så var vi då inne i 2008, året då vi ska flytta visionsarbetet från ett läge till ett annat, för att citera en känd reklamdevis. Under 2007 genomförde vi en massa dialoger, identifierade och prioriterade projekt, som nu ska igång. Det handlar också om att i betydligt större utsträckning än tidigare få söderhamnarna själva att vilja äga och driva visionsarbetet. Visionen är ju ingen kommunal angelägenhet, utan något för oss alla!

Min uppgift under 2008 blir att flytta samtalen från skrivbord till matbord, att gå från ord till handling och att få igång en rad projekt och stötta de som vill driva projekt själva. Vi kommer att jobba med olika medel, bland annat tre spännande tävlingar för att utveckla vårt bemötande och vårt synliggörande av allt bra. Mer om det senare. Arbetet med Värdskapet kommer att vara fortsättningsvis mycket viktigt för oss. Det är inte omöjligt att nästa steg med Värdskapet blir att jobba med den webbkurs jag själv nyligen testat.

Just nu planerar jag en cirkelledarutvildning i värdskap och Vision2012. När den är körd kan studieförbunden börja driva utbildningar och projekt i visionens anda, något jag personligen hoppas mycket på.

Annars sitter jag mest och hoppas på kyla just nu. Tanken är ju att vi ska spola is mitt i stan, i Strykjärnsparken. Men det går ju inte när det är +2 ute, så kom igen nu Bore!