Nya visionsdialoger

I går gick startskottet för den andra rundan med visionsdialoger i "byarna". Varannan vecka i höst/vinter kommer jag att vara ute på återbesök i i tur och ordning Ljusne, Trönö, Sandarne, Mo, Marma, Stråtjära, Bergvik, Söderala och Norrala. Syftet med besöken är att berätta hur visionsarbetet drivs vidare och upplysa varandra om vad som hänt med just de idéer som lämnades på förra visionsdialogen.

I går beställde jag också 50 licenser till Värdskapets webbkurs Mera Värd. Det betyder att 50 medarbetare i kommunen kommer att få möjligheten att ytterligare vidareutbilda sig i Värdskap, vilket förhoppnignsvis ska komma kollegor och medborgare till nytta.

Som jag berättat tidigare ingår vi i ett projekt på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för att utveckla tjänster med hjälp av medborgardialoger. Mötena med de andra komunrepresentanterna är verkligen givande och det inspirerande att höra hur man jobbar med frågorna i exempelvis Eskilstuna, Tyresö, Stockholm och Orsa. Vi tar även del av en del internationella exempel och även det ger en del intressanta uppslag. En kommun i England har till exempel tagit fram en 3D-modell av stadskärnan, där medborgarna kan klicka på punkter där de känner sig otrygga. Resultatet samlas in och leder till konnkreta åtgärder, som sen kan redovisas tillbaka till medborgarna. Smart sätt att använda sig av tekniken och förmodligen inte särskilt dyrt heller. Klart intressanta att titta på.

Kanske har du också idéer om hur vi kan utveckla dialogen med dig som medborgare? Hör i så fall gärna av dig!