EU-pengar till ungdomar!

I höstas reste ungdomar och tjänstemän från Söderhamn till Milano för att tillsammans med representanter från Italien och Slovenien diskutera samarbete och formulera en ansökan till EU för ett gemensamt projekt kring ungdomsdelaktighet. Nu har EU godkänt ansökan och beviljat projektet 25 000 Euro. KUL!


Syftet med projektet är att öka delaktigheten hos unga i olika sammanhang. Målet är att öka antalet unga som väljer att engagera sig i olika verksamheter och främst nå de unga som inte i vanliga fall gör sin röst hörd av olika anledningar, samt att få dem att forstätta vara delaktiga under en längre tid.


Projektet börjar med att ett första möte hålls i Ljubljana, Slovenien. Ungdomar från Söderhamn kommer att resa dit för att delta i en workshop och ta fram en gemensam metod för att öka delaktigheten hos unga. Metoden ska sedan testas i Söderhamn, Ljubljana och i Cremona i Italien utifrån de lokala förutsättningarna på varje ort. I slutet av projekttiden träffas projektledningen i respektive land i Söderhamn för ett avslutande utvärderingsmöte där man utvärderar arbetssättet och sammanställer ett gemensamt reslutat.


Metoden kommer att bygga på att redan engagerade unga får utbildning i att stärka sin roll och bli trygga i att verka som ambassadörer och bra förebilder för andra unga och i sin tur engagera flera. På så sätt kommer projektet förhoppningsvis att få effekt långt efter projekttidens slut.


I Söderhamn är ambitionen att att bilda ett Ungdomsråd. Samverkanspartner lokalt är studieförbundet Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, genom Söderhamns ungdomsstöd, SUS, och Samhällsmedicin, Landstinget Gävleborg. Projektägare är Region Lombardiet, Italien och projektledare i Söderhamn är Jennie Eriksson.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback